Search here...
TOP

Koja je razlika između Life Coach-a i Psihoterapeuta

razlika-izmedu-life-coacha-lajf-kouca-i-psihoterapeuta

Prema Meeriam-Webster rječniku:

Life coach je savjetnik koji pomaže ljudima da donesu odluke, postignu ciljeve i riješe probleme.

Life Coach (životni trener) je profesionalno obučena osoba koja ljudima pomaže da maksimiziraju svoj potencijal, postave i postignu svoje ciljeve, uvećaju samopouzdanje, reduciraju stres, promijene svoj život na bolje i žive ispunjenijim životom.

Psihoterapeut je stručnjak koji se bavi liječenjem duševnih poremećaja psihološkim metodama liječenja. Najčešće se radi o psihijatrima koji su se posebno educirali za liječenje psihološkim metodama (a koji uz ove tehnike mogu propisivati i lijekove), ili o psiholozima (koji međutim ne mogu propisivati lijekove jer nisu liječnici, te nisu za to educirani). 
 

Life coach (životni trener) radi s ljudima koji su dobro prilagođene, profesionalno i privatno ostvarene individue koje žele postići više u životu: biti bolji i uspješniji u onome što rade i živjeti sretnijim i ispunjenijim životom, ili napraviti važne životne odluke.

Pročitajte i...  Kako možete raditi kao Life Coach (Životni Trener)

Osnovne razlike između life coaching-a i psihoterapije su:

* psihoterapeuti imaju pacijente, a life coach-evi klijente;

* psihoterapeuti se fokusiraju na prošlosti pacijenta da bi pronašli uzroke problema, dok se life coach-evi fokusiraju na sadašnjost (gdje se klijent trenutno nalazi u svome životu i što želi) i budućnost (kako može ostvariti željene ciljeve i živjeti ispunjenijim životom)

*life coach-evi su tu da podrže klijenta u ostvarivanju njegovih ciljeva, ne da ga “liječe”;

* life coach-evi ne prepisuju lijekove (medikamente) klijentima

* life coachevi rade sa mentalno zdravim ljudima, kojima treba podrška u donošenju životnih odluka i postizanju životnih i profesionalnih ciljeva

Kako life coach može ljudima pomoći?

Ljudi unajmljuju životnog trenera iz istog razloga zbog kojeg sportaši unajmljuju osobnog trenera: potreban im je netko da ih usmjeri u pravome smjeru kako bi ostali fokusirani na svoj cilj, da ih ohrabri i da im snagu u trenucima kada gube motivaciju, razradi s njima konkretan plan akcije kako da postignu cilj i radi s njima na svakoj etapi njihovog puta ka ostvarenju cilja.

Pročitajte i...  10 istraživanjima dokazanih dobrobiti life coaching-a

Pročitajte i Kako možete pomagati ljudima kao Life Coach

Zadatak životnog trenera je, nakon što vam je pomogao da odredite koje to kratkoročne i dugoročne ciljeve želite postići, da vam pomogne napraviti konkretan, jasan i realističan plan akcije kako da ih ostvarite, s onim resursima koje u tom trenutku imate na raspolaganju.

Kako life coach može klijentima pomoći?

1. Life coach može pomoći ljudima da objektivno sagledaju svoj problem i njihove realne mogućnosti da taj problem ili izazov riješe;

2. Life coach može ljudima pomoći da reprogramiraju limitirajuća uvjerenja o sebi, novcu, ljubavnim odnosima, te o tome šta je za njih moguće;

3. Life coach može ljudima pomoći da odrede šta je to što uistinu žele postići u životu i koje im prepreke stoje na putu do toga;

Pročitajte i...  Kako postati life coach (životni trener)?

4. Life coach može ljudima pomoći da donesu važne životne odluke (preseljenje u drugi grad, ili državu, odabir karijere, tranzicija u karijeri…);

5. Life coach može ljudima pomoći da jasno definiraju i postave svoje ciljeve i da naprave konkretan akcijski plan kako da ih ostvare;

6. Life coach može ljudima pomoći da uvećaju svoje sampoozdanje, samopoštovanje, ljubav prema sebi i osjećaj sopstvene vrijednosti;

7. Life coach može ljudima pomoći da dugoročno održe motivaciju za ostvarivanje svojih ciljeva;

8. Life coach može ljudima pomoći da bolje organiziraju svoje vrijeme;

9. Life coach može ljudima pomoći da naprave bolji balans između poslovnog i privatnog života i postave zdrave granice u vezama;

10. Life coach može ljudima pomoći da reduciraju stres i žive ispunjenijim životom.

Online Life Coaching Akademija Ajna

«

»

Vertaal deze pagina »